a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - Fiókkönyvtár - Gyűjteményekakadálymentes változat

normál nézet

Textlib On-line katalógusCímünk:

2835 Tata-Agostyán
Kossuth u. 31.


telefon: 

+36 30/691-0042


e-mail:

 konyvtaragost@pr.hu


Skype:

agostyankonyvtar

................................

további részletek >>Látógatóink száma
2011. december 5-től: 

Gyűjtemények


A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
helytörténeti gyűjteményéről


A könyvtár az 1970-es évek első felétől kezdve kezdte el kialakítani helytörténeti gyűjteményét. Elsősorban a város, majd később a város környékének történetére vonatkozó könyveket, újságokat, folyóiratokat, kéziratokat próbálta meg beszerezni. A kezdeti időszakban az akkori városi tanács is támogatta ezt a tevékenységet.
A helytörténeti gyűjtemény kialakítása az akkori könyvtárigazgató, Kocsis Lászlóné (Marika) érdeme, aki nagy mértékben támaszkodott Pastinszky Miklós szakértelmére és át- vagy eladott könyveire. A gyűjtemény fejlesztésében a későbbiekben nagy szerepet játszott, hogy az 1976-ban megalakult Tata Barátainak Köre hosszú ideig a könyvtár intézményi támogatása mellett működött. E szervezetnek szintén az volt a célja, hogy a város szellemi, környezeti, épített értékeit megőrizze. Az egyesületben és a könyvtárban is a gyűjtőmunka fontossá vált. Ajándékozás útján, vásárlással sok olyan dokumentum került a gyűjteménybe, melyre méltán lehetünk büszkék ma is.


A helytörténeti gyűjtemény azóta is a könyvtár egyik legjelentősebb gyűjteménye, mely időszakonként jelentős adományokkal, vásárlásokkal gyarapodott.


E külön-gyűjteményben is vannak még további "csoportosítások". Egyrészt a dokumentumtípusok szerint: könyvek, kéziratok, folyóiratok, újságok, fényképek, képeslapok, mikrofilmen a megye legjelentősebb újságjai, hangszalagok, videokazetták, és újabban DVD-k.
Csoportosíthatjuk úgy is, hogy kinek a "gyűjteménye" került a könyvtár birtokába. Ezek közül talán legkiemelkedőbb az ún. Magyary-gyűjtemény. Városunk híres szülöttjének, a közigazgatás európai hírű szakemberének jelentős személyi anyaga, könyvei, kéziratai, a róla készült későbbi tanulmányok, visszaemlékezések kerültek e ?csoportba?.

Megtalálhatók a város neves embereinek életrajza, róluk szóló cikkek, írások.
A publikációk, kiadványok számát gyarapították a kollégák is. Fontos megjegyezni, hogy mind a kiadványok területén, mind szakmai munkában együttműködés van a megyei múzeumok igazgatóságával, az ott dolgozó szakemberekkel.
Az 1980-as évek második felében a különböző évfordulók miatt jelentős és ritka kiadványok újra megjelentetésére kerülhetett sor. Az egyik ilyen, a mai napig is jelentős mű, a Tatai Népfőiskola dokumentumait, visszaemlékezéseit közreadó munka. Két "motorja", lelkes mozgatója volt e munka megszervezésének és közreadásának: dr. Kálmán Attila és Kocsis Lászlóné. A sor folytatódott a Kopaszné-féle 1888-as eredeti útikalauz reprintkiadásával, majd Magyary születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett konferencia előadásainak megjelentetésével a múzeum Tudományos füzetek sorozatában, valamint Magyary Zoltán: Mi lesz Tatatóvárosból? című munkájának ugyancsak reprint kiadásával. Később, a kedvező lehetőségek kihasználásával sor került Mohl Adolf Tata plébánia történet című munkájának kiadására, valamint Polgárdy Géza: Tatatóváros és környéke kalauza című könyvecskéjének megjelentetésére. Egy kis kitérővel szépirodalmi vizekre is eleveztünk. Néhány kötet erejéig az Allée-füzetek sorozatban jelentős fiatal, vagy éppen már nem fiatal író munkáit jelentette meg a könyvtár. (Kunszt György, Horkay Hörcher Ferenc és Csokits János egy-egy kötetét).
Szakmai, baráti és egyéb segítséggel jelentette meg a könyvtár Turi Róbert bibliográfiáját, melyben a Komárom-Esztergom megyei néprajzi munkákat gyűjtötte egybe.
A külön-gyűjteménynek jelentős szerepe volt és van is a város egészét tekintve a település történetének megismertetésében. Számtalan szakdolgozathoz, egyéb publikációkhoz adunk segítséget.


Felhívás


Tatán és a kistérségi településeken működő
kiadókhoz, nyomdákhoz, kiadványokat megjelentető cégekhez, magánszemélyekhez

 

Helyismereti jelentőségű kiadványok

 

Tisztelt Kiadók és Nyomdatulajdonosok!

 

Bizonyára ismert Önök előtt, hogy az 1970-es évektől könyvtárunkban működik egy helytörténeti és helyismereti különgyűjtemény.
Itt gyűjtjük a Tatáról szóló dokumentumokat, a Tatán született, vagy itt élt szépírók és szakírók munkáit, valamint az itt működő kiadók és nyomdák által készített köteteket, periodikumokat, brossúrákat és aprónyomtatványokat (plakátokat, meghívókat, szórólapokat).

A jogszabályok szerint ezekből a kiadványokból a Megyei Könyvtárnak kötelespéldányt kell adni. Épp ezért tisztelettel kérjük, a helyismereti jelentőségű kiadványokból szíveskedjenek a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár helytörténeti különgyűjteménye számára is egy-egy példányt önkéntes felajánlás révén eljuttatni, vagy megvásárlásra felajánlani.

Az alábbi kiadványok tartoznak a gyűjteményünkbe:

 

  • a tatai nyomdák által készített, vagy
  • a Tatáról szóló, valamint
  • a tatai születésű illetve Tatán alkotó szerzők művei,
  • és minden dokumentum, ami az utókor számára segíti, hogy jobban megismerje Tata társadalmát.


Köszönettel és Tisztelettel:

Márkusné Sinkó Ildikó
igazgató

Eseménynaptár
<
>
<
>facebook
twitter
Nyitva tartás


Péntek:
14:30 - 18:30


A gonoszabbnál is gonoszabb mostoha

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy rengeteg nagy erdő, amellett pedig volt egy szép kis falu. Abban a faluban csakis szegény emberek laktak. De mind között a legszegényebb egy özvegyember volt. Nem volt annak mása, csak egy szépséges kis leány gyermeke, meg egy kedves szöszke hajú fiacskája. Ezek aztán olyan szegények voltak, hogy hétszám csak az éhkoppot nyelték. Ha néha került egy kis kenyérre való lisztecske, a szitát a szomszédból kellett kölcsönkérni, mert még az sem volt nekik.

Lakott a szomszédban egy özvegyasszony, két csúfságos öregedő lányával. Ez az özvegyasszony szemet vetett a szomszédra, el akarata vetetni magát feleségül. Ezért aztán nyájasan fogadta a kislányt, szép szóval becézte, mindent kölcsön adott, amit csak kért. A kislánynak jólesett az anyai szó, és unszolni kezdte az apját, hogy venné feleségül az özvegyasszonyt. Gondolta, anyja lesz az anyja helyett, a lányok pedig kedves nénéi.

Tovább>>


A sorozatban korábban megjelent mesék

3co