a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár - Fiókkönyvtár - Könyvtárunkakadálymentes változat

normál nézet

Textlib On-line katalógusCímünk:

2835 Tata-Agostyán
Kossuth u. 31.


telefon: 

+36 30/691-0042


e-mail:

 konyvtaragost@pr.hu


Skype:

agostyankonyvtar

................................

további részletek >>Látógatóink száma
2011. december 5-től: 

Könyvtárunk
2011.07.20.19:03:25

Az agostyáni fiókkönyvtár működése...

Agostyán városrész könyvtára a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként működik. Gyűjteményét és szolgáltatásait  a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú szolgáltatást nyújt, gyűjti a helyi információkat és dokumentumokat.

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti és feltárja, megőrzi, gondozza. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében. Szolgáltatásait szabadpolcos gyűjteményrész keretében bocsátja a használók rendelkezésére.

Kölcsönzőtér - nagyterem

Itt helyeztük el a felnőttek számára  kölcsönözhető könyveket, folyóiratokat, melyek az ismeretszerzés, a művelődés, a szabadidő hasznos eltöltését célozzák. Több mint 5000 könyv közül lehet választani.

A szépirodalmat a szerzők neve szerinti betűrendben, a szakirodalmat témák szerint helyeztük el a polcokon.

A szakirodalom alapvető témacsoportjai:

0 általános tartamú könyvek
1  filozófia, pszichológia, etika, esztétika
2 vallás, teológia
3 társadalomtudományok (politika, gazdaságtan, szociológia, néprajz)
5 természettudományok (csillagászat, fizika, matematika, biológia)
6  alkalmazott tudományok (orvostudomány, műszaki, mezőgazdasági irodalom, otthon, lakás, kert, hobbi témakör művei,  számítástechnika)
7  művészetek, szórakozás, játék, sport
8 nyelvészet, irodalomtudomány
9 honismeret, régészet, földrajz, életrajzok, történelem

Külön válogatást készítettünk kötelező olvasmányokból, illetve a tanulást segítő állományokból; Diákszótár, Sulibúvár, Így élt ... sorozat.

Ugyancsak itt böngészhetnek olvasóink német nyelvű könyveinkből is, melyek között szép számmal akad gyermek számára ajánlott mű is.

Kölcsönzőtér - olvasóterem

Ebben a teremben kerültek elhelyezésre a gyermekeknek szánt művek. A könyvek a szerzők neve szerinti betűrendben találhatók a polcokon.  

Külön polcon helyeztük el a legkisebbeknek szóló képeskönyveket és leporellókat.

Ugyancsak külön polcon találhatók a "Mi micsoda" sorozat kötetei, valamint néhány kötet a gyermekek számára ajánlott szakirodalomból.


 

Az állomány számítógépes adatbázisba történő rögzítése folyamatosan történik, így olvasóink számára a könyvtárunkban található művek on-line katalógusban történő keresésre is lehetőség van.

Jövőkép és küldetésnyilatkozat

 

Eseménynaptár
<
>
<
>facebook
twitter
Nyitva tartás


Péntek:
14:30 - 18:30


A gonoszabbnál is gonoszabb mostoha

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy rengeteg nagy erdő, amellett pedig volt egy szép kis falu. Abban a faluban csakis szegény emberek laktak. De mind között a legszegényebb egy özvegyember volt. Nem volt annak mása, csak egy szépséges kis leány gyermeke, meg egy kedves szöszke hajú fiacskája. Ezek aztán olyan szegények voltak, hogy hétszám csak az éhkoppot nyelték. Ha néha került egy kis kenyérre való lisztecske, a szitát a szomszédból kellett kölcsönkérni, mert még az sem volt nekik.

Lakott a szomszédban egy özvegyasszony, két csúfságos öregedő lányával. Ez az özvegyasszony szemet vetett a szomszédra, el akarata vetetni magát feleségül. Ezért aztán nyájasan fogadta a kislányt, szép szóval becézte, mindent kölcsön adott, amit csak kért. A kislánynak jólesett az anyai szó, és unszolni kezdte az apját, hogy venné feleségül az özvegyasszonyt. Gondolta, anyja lesz az anyja helyett, a lányok pedig kedves nénéi.

Tovább>>


A sorozatban korábban megjelent mesék

3co