akadálymentes változat

Twitter facebook    
Textlib on-line katalógus

Címünk:

2835 Tata-Agostyán,

Kossuth u. 31.


Telefon:

06-30-691-0042


e-mail:

konyvtaragost@pr.hu

 

 
Nyitva tartás
Hétfő: 17:30 - 19:30
Szerda: 17:30 - 19:30
Péntek: 15:30 -19:30

 

 

 

December

 

november 30-tól
Advent
december 03.
Fogyatékos emberek nemzetközi napja
december 04.
Borbála napja
december 06.
Mikulás
december 13.
Luca napja
december 14.
A hűség napja
december 21, 22.
Téli napforduló
december 24-26.
Karácsony
december 27.
János napja
december 28.
Aprószentek napja
december 31.
Szilveszter

 

 

Adventnek

a karácsonyt megelőző négyhetes időszakot nevezzük. : András napja jelzi kezdetét. A szó jelentése: megérkezés, eljövetel. A karácsonyra való lelki felkészülés ideje. Az adventi koszorúkészítés nálunk az utóbbi években terjedt el. A rajta lévő négy gyertya advent négy hetét jelöli.

Borbála napja:

A középkorban kivételes szentnek számított, viharok idején, villámláskor hívták segítségül. Nevéhez különböző szokások kapcsolódnak: tilos varrni, seperni, fonni, és ezen a napon nem jó női látogatót fogadni. Ezen a napon szokás volt búzamagot vetni cserépbe, hogy a kizöldült növényből karácsonykor a jövő évi termésre lehessen következtetni. Szokás volt gyümölcságat metszeni, ha karácsonyra kizöldült, az eladó sorban lévő leány férjhezmenetelét jelezte.

Mikulás:

Világszerte ismert Miklós, a IV. század közepén élt, a kis-ázsiai Myra püspöke volt. Legendák születtek jó cselekedeteiről. Egyik legenda szerint egy elszegényedett nemesember három lányát mentette meg attól, hogy apjuk áruba bocsássa bájaikat. Egymást követő három éjjel arannyal telt zacskókat helyezett el az ablakukban. Nálunk kb. másfél évszázada szokás a gyerekek ablakba tett cipőibe, csizmáiba ajándékot rejteni.

Tovább

Luca napja:

Kettős alak a magyar néphitben. Luca az ijesztő, boszorkányos, aki az emberek és állatok kárát okozhatja e napon. Lúcia a tisztaság jelképe. Időjósló: a Luca-naptól kezdődő 12 nap, melyek utalnak a következő évi időjárásra. Luca széke: tizenhárom nap alatt tizenhárom darabból, kilencféle fából készült sámliszerű, háromlábú szék volt, melyre a karácsonyi misén felállva megláthatták a boszorkányokat. Luca napján a cserépbe vetett búza megmutatta, milyen idő várható a következő évben. Házasságjósló szokások: Luca cédula: Tizenkét papírlapra férfi nevet írtak fel a lányok, melyből minden este 1-et tűzbe vetettek. Ami karácsonyra maradt, az lett a férj neve. A cédulát gombócokba is rakták, s amelyik gombóc legelőször feljött a víz színére az rejtette a jövendőbeli nevét. Ezen a napon nem volt szabad varrni.

Tamás napja:

Az apostolok között egyetlen, aki nem hitt feltétlenül Jézus isteni voltában. Erre utalva mondják, aki csak a saját szemének hisz: Szent Tamás szolgája; kételkedik valamiben; tamáskodik. Sok helyütt ezen a napon volt szokás disznót vágni. Tamás napján vágott disznó háját tamáshájnak nevezték, annak gyógyító erőt tulajdonítottak.

Téli napforduló:

Sorsfordító napnak is hívják. Ilyenkor a nap a legalacsonyabban delel, ilyenkor van az esztendő leghosszabb éjszakája.Az élet megújhodásába vetett hit, a nap újjászületése, a keresztény vallásban a sötétség felett győzedelmeskedő fény Krisztust szimbolizálja. A betlehemi csillag is a Nap újjászületésének, a sötétség legyőzésének szimbóluma.

 

Karácsony:

December 24. Ádám-Éva napja, advent utolsó napja. A karácsonyfa állítás német eredetű, Luther nevéhez fűződik. Az 1800-as években a városokban általánosan elterjedtté vált. A feldíszített fa örök életet, a növekedést, a természet megújulását jelképezi. Karácsony éjszakájához kapcsolódó hiedelmek:Karácsony éjjelén a kútból merített vizet "aranyos víznek", "életvíznek" nevezték, aki ebből iszik egészséges lesz az újesztendőben. December 25. I. Gyula pápa i. sz. 350-ben nyilvánította jézus születésnapjának. A keresztény vallás legnagyobb ünnepe, az ókori kultuszban a Nap újjászületésének ünnepe volt. December 26. István napja: az egyik leggyakoribb férfi név. Ilyenkor a férfiak csapatba verődve mentek az ünnepelthez, versekkel, dalokkal jókívánságokkal kedveskedtek, melyet regölésnek hívunk.

Aprószentek:

Heródes király Jézust kerestetve elrendelte, hogy minden két évnél fiatalabb fiúgyermeket öljenek meg Betlehem városában. Jézus ugyan megmenekült a mészárlástól, de a kegyetlen parancs sok kisgyermek halálát okozta. Ők az aprószentek.

Szilveszter:

Az év utolsó napja, az új esztendő kezdete. Ehhez a naphoz fűződő szokások az emberek, állatok egészségének, a jószágoknak, a termésnek szaporaságát biztosítják.

 

vissza a lap tetejére